Skip to content
Home » Obiekty handlowo-usługowe

Obiekty handlowo-usługowe

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Analiza terenu przyszłej inwestycji pod kątem maksymalnej możliwości zabudowy

od 1000 zł netto

PROJEKT KONCEPCYJNY

Przedstawienie idei wykonania obiektu budowlanego w 3D.


Projekt koncepcyjny przedstawiany jest w formie rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia.

od 5000 zł netto

PROJEKT
BUDOWLANY

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, materiałowych.

Projekt budowlany przedstawia sposób
i technologię w jakiej budynek ma powstać, zawiera wizualizacje, rzuty, elewacje
i przekroje budynku
w dokładniejszej skali.

Projekt ten jest niezbędny do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę.

od 100 zł netto/m2 powierzchni całkowitej

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i zawiera rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy, w tym rysunki detali budowlanych .


Cena ustalana indywidualnie.