Skip to content
Home » Zespół obiektów zabytkowych

Zespół obiektów zabytkowych

Projekt rewitalizacji zespołu obiektów zabytkowych

Rewitalizacja obiektów zabytkowych sprawia wiele trudności, gdyż wymaga między innymi wielu uzgodnień z urzędem ochrony zabytków. Wymagania konserwatorskie mają wpływ na wygląd obiektu oraz zastosowane materiały.