Biuro projektowe Rynkowski Design świadczy kompleksowe usługi z zakresu architektury. Szeroka oferta pozwala nam spełniać  rozmaite oczekiwania klientów. Pasja i kreatywność to cechy definiujące Rynkowski Design.

 

OFERTA:

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU
Projekt koncepcyjny  przedstawiany jest w formie rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia. Projekt koncepcyjny przedstawia ideę wykonania obiektu budowlanego.

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany jest rozszerzonym projektem koncepcyjnym, który przedstawia szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku w dokładniejszej skali (np. 1:50, 1:100) i o większej ilości detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt wykonawczy powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i zawiera rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy, w tym rysunki detali budowlanych w dużych skalach.

ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Wykonujemy pełnobranżową adaptację gotowego projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

PROJEKT WNĘTRZA
Świadczymy usługi w zakresie projektowania wnętrz, które wykonywane są w następujących zakresach:

projekt koncepcyjny wnętrza – w  skład takiego projektu wchodzą: wstępne wizualizacje pomieszczeń, przedstawienie najkorzystniejszego ustawienia mebli i sprzętów w mieszkaniu wraz z koncepcyjnym rzutem pomieszczeń. Projekt ten nie obejmuje doboru konkretnych materiałów budowlanych oraz mebli i sprzętów, a także inwentaryzacji.

projekt wykonawczy wnętrza  obejmuje inwentaryzację pomieszczenia, rysunki techniczne przedstawiające projektowane rozwiązania, wraz z zestawieniami ilościowymi materiałów (dobór konkretnych kolorów farb, materiałów, mebli, sprzętów, płytek itp.), wizualizacje 3D.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA
Inwentaryzacja budowlana jest opracowaniem technicznym zawierającym rysunki przedstawiające aktualny stan istniejącego budynku.  Zakres inwentaryzacji obejmuje:

 • opis techniczny budynku
 • zwymiarowane rzuty kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje
 • widoki elewacji
 • dokumentacja fotograficzna obiektu
 • schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budynku, elewacji

ANALIZA PLANU MIEJSCOWEGO
Świadczymy usługi w zakresie analizy chłonności oraz analizy prawnej terenu przyszłej inwestycji, która pozwala na ocenę realnych ograniczeń danej działki, które mogą wynikać z przepisów techniczno-budowlanych oraz planistycznych.

ANALIZA ARCHITEKTONICZNA I  URBANISTYCZNA
Wykonujemy analizę architektoniczną i urbanistyczną.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ 

KONSULTACJA ARCHITEKTONICZNA
Zakres konsultacji architektonicznej obejmuje:

 • układ funkcjonalny pomieszczeń,
 • dobór kolorystyki, tapet, oprawy okien,
 • doradztwo w zakresie materiałów wykończeniowych,
 • dobór oświetlenia,
 • wskazanie najefektywniejszego układu mebli, urządzeń sanitarnych, zaplanowanie kuchni, garderoby, przestrzeni biurowej czy sprzedażowej.

 

Cena każdego projektu uzależniona jest od jego treści i ustalana indywidualnie z klientem.